Ceník

Seznam poskytovaných úkonů a jejich ceník v Pečovatelské službě Dolní Rožínka 117

(v souladu s Vyhláškou č. 389/2013)

platný od 1.1.2017      

 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu sazba: 130,- / hod

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

ve vnitřním prostoru

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

2. Pomoc při osobní hygieně sazba: 130,- / hod

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

pomoc při použití WC

 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy (za podmínek stanovených ve Smlouvě s dodavatelem stravy)

dovoz oběda v Dolní Rožínce 10,- Kč/úkon

donáška oběda v budově PS i mimo budovu v Dolní Rožínce 10,- Kč/úkon

dovoz oběda mimo obec Dolní Rožínka 15,- Kč/úkon

donáška oběda mimo obec Dolní Rožínka 15,- Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití 130,-Kč/ hod

příprava a podání jídla a pití 130,-Kč / hod

zapůjčení jídlonosiče(1 měsíc) 100,- Kč/měsíc

zapůjčení jídlonosiče (1den) 20,- Kč/den

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti sazba: 130,-/ hod

běžný úklid a údržba domácnosti

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, sezónní úklid, úklid po malování

běžné nákupy a pochůzky 100,- Kč/ hod.

velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení

domácnosti 115,- Kč/úkon

praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě drobné opravy 70,- Kč/ kg

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovod dospělých osob k lékaři, na úřady apod. 130,-Kč / hod.

Fakultativní úkony:

dohled nad dospělou osobou 130,- Kč/hod.

doprava pro klienty Dolní Rožínka 10,- Kč/km

doprava osob mimo Dolní Rožínku 6,- Kč/km

čekání řidiče 100,- Kč/ hod.

kopie jídelních lístků 2,- Kč/kus

 

Zpracovala: Ing. Hana Juklová

ředitelka PS

V Dolní Rožínce 6. 1. 2014