O službě

Poskytujeme terénní pečovatelskou službu přímo v domácnostech klientů (u nich doma).
Našim cílem je umožnit klientům, aby s naší pomocí, mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, a nemuseli odcházel do jiného zařízení.
Službu poskytujeme na základě písemně uzavřené smlouvy.

Pokud chce zájemce využívat naší službu, musí si podat žádost. Tuto žádost lze podat písemně, telefonicky, nebo ústně. Na základě žádosti dojedná sociální pracovník termín osobní schůzky za účelem sociálního šetření. Během sociálního šetření zjišťujeme, zda je žadatel naší cílovou skupinou, zda služby které požaduje, jsme schopni zajistit. Představíme naši službu, a pokud dojde ke shodě, je uzavřena smlouva, pokud ke shodě nedojde, dojde k odmítnutí žadatele o službu.

V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., poskytujeme tyto základní služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Rovněž poskytujeme i fakultativní činnosti a to:

  • dopravu pro cizí potřeby
  • dohled nad dospělou osobou.

 

Služby, které poskytujeme si klienti hradí sami, dle platného ceníku, který je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Služby poskytujeme každý všední den v době 6,00 - 15,30 hod., v sobotu, neděli a o svátcích se poskytují služby v omezeném rozsahu v době 9,00 – 13,00 hod.