O službě

Pečovatelská služba Dolní Rožínka je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Rožínka.

Poskytujeme terénní pečovatelskou službu v domácnostech našich klientů v obci Dolní Rožínka, i přilehlých obcích.

Organizace je registrována na Krajském úřadě kraje Vysočina , Jihlava, č.j. KUJI 18962/2007 ze dne 28.3. 2007

Pečovatelská služba, je sociální službou, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., poskytujeme tyto základní služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Rovněž poskytujeme i fakultativní činnosti a to:

  • dopravu pro cizí potřeby
  • dohled nad dospělou osobou

Služby, které poskytujeme si klienti hradí sami, dle platného ceníku, který je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Služby poskytujeme každý všední den v době 6,00 - 16,00 hod., v sobotu, neděli a o svátcích se poskytují služby v omezeném rozsahu v době 9,00 – 13,00 hod.